Chiếu một tia sáng tới một gương phẳng. a)Nếu quay góc tới quanh một góc anpha thì tia phản xạ sẽ quay một góc bao nhiêu ? b)Nếu đặt một gương phẳng

By Josie

Chiếu một tia sáng tới một gương phẳng.
a)Nếu quay góc tới quanh một góc anpha thì tia phản xạ sẽ quay một góc bao nhiêu ?
b)Nếu đặt một gương phẳng nữa hợp với gương phẳng ban đầu 1 góc bêta thì tia tới trên quay, tia phản xạ trên gương thứ hai sẽ quay 1 góc bao nhiêu?

0 bình luận về “Chiếu một tia sáng tới một gương phẳng. a)Nếu quay góc tới quanh một góc anpha thì tia phản xạ sẽ quay một góc bao nhiêu ? b)Nếu đặt một gương phẳng”

Viết một bình luận