1 hình chữ nhật có dien tích là 75cmvuông biết chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

By Margaret

1 hình chữ nhật có dien tích là 75cmvuông biết chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

0 bình luận về “1 hình chữ nhật có dien tích là 75cmvuông biết chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó.”

 1. Diện tích hình chữ nhật trên được chia ra các hìn vuông bằng nhau đó là: 3×1=3 ( hình )

  Diện tích một hình vuông nhỏ là 75 : 3= 25 (cm²)

  Vì 5×5=75cm² nên hình vuông là 5m

  Chiều dài hình chữ nhật là: 5×3=15(m)

  Chiều rộng hình chữ nhật: 5×1=5(m)

  Chu vi hình chữ nhật là: ( 15+5)×2=40(m)

  Đáp số: 40m

  >>Học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận