Chính sách nào của Công xã đã được đầu giao tư liệu sản xuất cho người lao động . A. Hoãn trả lại tiền thuê nhà . B. Quy định tiền lương tối thiểu

Photo of author

By Margaret

Chính sách nào của Công xã đã được đầu giao tư liệu sản xuất cho người lao động .
A. Hoãn trả lại tiền thuê nhà .
B. Quy định tiền lương tối thiểu .
C. Giáo dục bắt buộc .
D. Công nhân quản lí xí nghiệp chủ bỏ trốn .

0 bình luận về “Chính sách nào của Công xã đã được đầu giao tư liệu sản xuất cho người lao động . A. Hoãn trả lại tiền thuê nhà . B. Quy định tiền lương tối thiểu”

 1. Chính sách nào của Công xã đã được đầu giao tư liệu sản xuất cho người lao động .
  A. Hoãn trả lại tiền thuê nhà .
  B. Quy định tiền lương tối thiểu .
  C. Giáo dục bắt buộc .
  D. Công nhân quản lí xí nghiệp chủ bỏ trốn .
  ⇒ Đáp án D

Viết một bình luận