Cho 0,48 gam lim loại X có hóa trị II tác dụng với dung dịch HCL dư thu được 448ml khí (đktc). Hãy xác định tên kim loại X

By Elliana

Cho 0,48 gam lim loại X có hóa trị II tác dụng với dung dịch HCL dư thu được 448ml khí (đktc). Hãy xác định tên kim loại X

0 bình luận về “Cho 0,48 gam lim loại X có hóa trị II tác dụng với dung dịch HCL dư thu được 448ml khí (đktc). Hãy xác định tên kim loại X”

 1. Đáp án: X là Mg

  Giải thích các bước giải:

  $X + 2HCl → XCl_2 + H_2↑$

  Ta có: $n_{H_2}= \dfrac{0,448}{22,4}= 0,02\ (mol)$

  $→ n_X=n_{H_2}= 0,02\ (mol)$

  $→M_{X}= \dfrac{m}{n}=\dfrac{0,48}{0,02}= 24 (Mg)$

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   448ml=0.448l

  Giải thích các bước giải:

   X+2HCl→xcl2+h2

  số mol khí h2 là

  n=v÷22.4=0.02mol

  ⇒số mol kim loại X là 0.02 (tỉ lệ  1:1)

  ⇒khối lượng mol kim loại X là 0.48÷0.02=24(Mg)

  ⇒kim loại là magie

  Trả lời

Viết một bình luận