Cho 0,56 g Fe tác dụng với 16 g oxi biết phản ứng xảy ra hoàn toàn tạo ra oxit sắt từ. Chất nào còn dư sau phản ứng và khối lượng oxit sắt từ thu được

Photo of author

By Mary

Cho 0,56 g Fe tác dụng với 16 g oxi biết phản ứng xảy ra hoàn toàn tạo ra oxit sắt từ. Chất nào còn dư sau phản ứng và khối lượng oxit sắt từ thu được là bao nhiêu
gam?
A. oxi dư và moxit sắt từ = 0,67 g .
B. sắt và moxit sắt từ = 0,774 g .
C. oxi dư và moxit sắt từ = 0,773 g.
D. sắt dư và moxit sắt từ = 0,67g

0 bình luận về “Cho 0,56 g Fe tác dụng với 16 g oxi biết phản ứng xảy ra hoàn toàn tạo ra oxit sắt từ. Chất nào còn dư sau phản ứng và khối lượng oxit sắt từ thu được”

 1. Đáp án:

  3Fe + 2O2 -> Fe3O4

   nFe = 0.56/56=0.01 mol

  nO2=16/32=0.5mol

  Xét tỷ số:

  0.01/3<0.5/2

  Vậy Fe hết, oxi dư nên tính theo nFe

  nFe3O4=1/3nFe=0.01/3=0.0033 mol

  mFe3O4=0.0033*232=0.773 gam

  Vậy Chọn đáp án C

  Giải thích các bước giải:

   

 2. nFe= 0,01 mol 

  nO2= 0,5 mol 

  3Fe+ 2O2 $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ Fe3O4 

  => O2 dư 0,493 mol. Tạo $\frac{0,01}{3}$ mol Fe3O4 

  => mFe3O4= 0,773g 

  => Chọn C

Viết một bình luận