cho 1 xã có 3 làng ,làng thứ nhất toàn người nói thật ,làng thứ hai toàn nói dối ,làng thứ ba có nói dối và nói thật,một hôm có người gọi đến va nói l

Photo of author

By Quinn

cho 1 xã có 3 làng ,làng thứ nhất toàn người nói thật ,làng thứ hai toàn nói dối ,làng thứ ba có nói dối và nói thật,một hôm có người gọi đến va nói làng chúng tôi mất điện tôi hỏi họ:ông làng nào,người kia trả lời là làng C.
Hỏi ông ta nói thật hay nói dối ,ở làng nào,nếu nói dối thì nên sửa điện cho làng nào?vì sao?
Leave a Comment