Cho 1 nguyên tố D có số khối=65. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. a) Xác định p,n,e b) Xác định khối lượng tính theo kg c)

Photo of author

By Anna

Cho 1 nguyên tố D có số khối=65. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt.
a) Xác định p,n,e
b) Xác định khối lượng tính theo kg
c) Xác định kí hiệu nguyên tử
d) Theo các em, kí hiệu đúng của nguyên tố đó là gì? vì sao?
Giải giúp e câu d thôi, cảm ơn ạ
Leave a Comment