Cho 1 số tự nhiên ,viết thêm vào bên phải số đã cho 1 chữ số khác 0 ta được một số mới lớn hơn số đã cho 2011 đơn vị.Tìm số đã cho.

By Bella

Cho 1 số tự nhiên ,viết thêm vào bên phải số đã cho 1 chữ số khác 0 ta được một số mới lớn hơn số đã cho 2011 đơn vị.Tìm số đã cho.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận