cho 1 thanh gỗ thẳng dài, giá thí nghiêm, thước chia đọ tới mm, bình hình trụ đựng nước, 1 bình hình trụ lớn đựng dầu hỏa, 1 lọ nhỏ rỗng, 1 lọ nhỏ chứ

Photo of author

By Maria

cho 1 thanh gỗ thẳng dài, giá thí nghiêm, thước chia đọ tới mm, bình hình trụ đựng nước, 1 bình hình trụ lớn đựng dầu hỏa, 1 lọ nhỏ rỗng, 1 lọ nhỏ chứa đầy cát có nút , dây buộc. XĐịnh D dầu hỏa

0 bình luận về “cho 1 thanh gỗ thẳng dài, giá thí nghiêm, thước chia đọ tới mm, bình hình trụ đựng nước, 1 bình hình trụ lớn đựng dầu hỏa, 1 lọ nhỏ rỗng, 1 lọ nhỏ chứ”

 1. Đáp án:

  Bước 1: Ta lấy lọ chứa cát bỏ bớt cát làm sao cho lọ cát có thể nổi trên mặt nước và mặt dầu.

  Bước 2: Cho lọ cát nổi trên nước và dầu và lần lượt đo độ cao vạch nước và vạch dầu trên thành lọ cát, mục đích là để xác định độ cao phần lọ cát chìm trong nước và dầu.

  Bước 3: Tính toán

  Lực đẩy Acsimet tác dụng lên 2 trường hợp bằng nhau vì cùng bằng trọng lượng khối cát.

  => $\rho_n.h_n=\rho_d.h_d$

  => $\rho_d=\rho_n.\frac{h_n}{h_d}$

  Tỉ số độ cao và khối lượng riêng của nước đã xác định, nên ta tìm đc klg riêng của dầu.

Viết một bình luận