Chi tiết chứng tỏ Ngày khai trường đã để lại ấn tượng thật sâu đậm trong tâm hồn người mẹ

Photo of author

By Harper

Chi tiết chứng tỏ Ngày khai trường đã để lại ấn tượng thật sâu đậm trong tâm hồn người mẹ

0 bình luận về “Chi tiết chứng tỏ Ngày khai trường đã để lại ấn tượng thật sâu đậm trong tâm hồn người mẹ”

  1. Chi tiết chứng tỏ ngày khai trường để lại ấn tượng thật sâu đậm trong tâm hồn ng mẹ:

       Mẹ còn nhớ sự nôn nao ,hồi hộp khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại,bà ngoại đứng ngoài cánh cổng như đứng bên ngoài cái thế giới mà mẹ vừa bước vào

  2. @Meo_

    *** Chi tiết chứng tỏ ngày khai trường đã để lại ấn tượng thật sâu đạm trong tâm hồn người mẹ là:

    + Hằng năm cứ vào cuối thu … Mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp.

    + Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại, bà ngoại đứng ngoài cánh cổng như đứng bên ngoài cái thế giới mà mẹ vừa bước vào.

Viết một bình luận