cho 11,7(g) kim loại(hóa trị II) tác dụng với 0,35(mol) HCl, sau phản ứng thấy kim loại dư. Cùng một lượng kim loại ấy cho tác dụng với 0,365(mol) HCl

By Julia

cho 11,7(g) kim loại(hóa trị II) tác dụng với 0,35(mol) HCl, sau phản ứng thấy kim loại dư. Cùng một lượng kim loại ấy cho tác dụng với 0,365(mol) HCl, sau phản ứng thấy HCl dư. Tìm kim loại

0 bình luận về “cho 11,7(g) kim loại(hóa trị II) tác dụng với 0,35(mol) HCl, sau phản ứng thấy kim loại dư. Cùng một lượng kim loại ấy cho tác dụng với 0,365(mol) HCl”

 1. R + 2HCl -> RCl2 + H2

  Khi cho 11,7 gam R tác dụng với 0,35 mol HCl thì kim loại dư

  -> 2nR > nHCl -> nR>0,175 mol

  Khi cho 11,7 gam R tác dụng với 0,365 mol HCl thì HCl dư

  -> 2nR < nHCL -> nR<0,1825 mol

  -> 0,175 < nR <0,1825

  -> 0,175 < 11,7/MR<0,1825
  -> 64,1  < MR <66,85 

  Thỏa mãn MR=65 -> R là Zn

   

  Trả lời

Viết một bình luận