cho 11,91g hỗn hợp gồm Natri và K2O tác dụng hết với nước .Biết % khối lượng của Na trong hỗn hợp trên là 28,97% a.Tính khối lượn

Photo of author

By Margaret

cho 11,91g hỗn hợp gồm Natri và K2O tác dụng hết với nước .Biết % khối lượng của Na trong hỗn hợp trên là 28,97%
a.Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu
b.Tính V khí và khối lượng các muối tạo thành
Em cần rất gấp ạ ,em cảm ơn trước
Leave a Comment