cho 15,75 hỗn hợp hai kl Cu và Zn vào dd h2so4 loãng dư,thu đc 33,6 lit khí(đktc) a:tính kl mỗi kl trong hh ban đầu b:tính kl dd muối thu đc

By Eden

cho 15,75 hỗn hợp hai kl Cu và Zn vào dd h2so4 loãng dư,thu đc 33,6 lit khí(đktc)
a:tính kl mỗi kl trong hh ban đầu
b:tính kl dd muối thu đc

0 bình luận về “cho 15,75 hỗn hợp hai kl Cu và Zn vào dd h2so4 loãng dư,thu đc 33,6 lit khí(đktc) a:tính kl mỗi kl trong hh ban đầu b:tính kl dd muối thu đc”

 1. Đáp án:

  $nH_{2}=\frac{3,36}{22,4}=0,15$

  $2nZn=2nH_{2}$

  ⇒$nZn=0,15$

  $mZn=0,15.65=9,75$

  $mCu=15,75-9,75=6g$

  $nCu=\frac{6}{64}=0,09375$

  ⇔$mZnSO_{4}=0,15.161$

  ⇔$mZnSO_{4}=24,15$

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời
 2. Zn + H2SO4 ==> ZnSO4 + H2

  0,15………………………….0,15……….0,15

  nH2= 3,36/22,4=0,15 (mol)

  ==> nZn=nH2= 0,15 (mol)

  ==> mZn= 0,15.65= 9,75 (g)

  ==> mCu= 15,75-9,75= 6 (g)

  mZnSO4= 0,15.161= 24,15 (g)

  Trả lời

Viết một bình luận