cho 22,4 gam sắt phản ứng với 300 gam dung dịch HCL 14,6 phần trăm .hãy tính thể tích khí tạo ra ở đktc và nồng độ phần trăm của chất tan có trong dun

By Clara

cho 22,4 gam sắt phản ứng với 300 gam dung dịch HCL 14,6 phần trăm .hãy tính thể tích khí tạo ra ở đktc và nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch sau phản ứng

0 bình luận về “cho 22,4 gam sắt phản ứng với 300 gam dung dịch HCL 14,6 phần trăm .hãy tính thể tích khí tạo ra ở đktc và nồng độ phần trăm của chất tan có trong dun”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nFe=22,4/56=0,4mol

  Ta có C%=(mct.100%)/mdd

  =>mct của HCl=(300.14,6)/100=43,8g

  =>nHCl=43,8/36,5=1,2mol

  Fe.  +.  2HCl———->FeCl2+H2

  0,4mol 0,8mol.         0,4mol  0,4mol

  ->nHCl dư=1,2-0,8=0,4mol

  =>mHCl=36,5.0,4=14,6g

  VH2=0,4.22,4=8,96l

  mFeCl2=0,4.127=50,8g

  mct sau pu=MHCl dư +m FeCl2

  =14,6+50,8=65,4g

  C%saupu=65,4.100/300=21,8%

  Mik cũng kb là đúng ko

  Trả lời
 2. Fe + 2HCl ==> FeCl2 + H2

  0,4…….0,8……………..0,4………0,4

  nFe= 22,4/56= 0,4 (mol)

  mHCl= 300.14,6%= 43,8 (g)

  ==> nHCl= 43,8/36,5= 1,2 (mol)

  Tỉ số: 0,4/1  < 1,2/2 ==> HCl dư ==> nHCl dư= 1,2-0,8= 0,4 (mol) ==> mHCl dư= 0,4.36,5= 14,6 (g)

  VH2= 0,4.22,4= 8,96 (l)

  mdd sau phản ứng= 22,4 + 300 – 0,8= 321,6 (g)

  mFeCl2= 0,4.127= 50,8 (g)

  C%FeCl2= (50,8/321,6).100= 15,8%

  C% HCl dư= (14,6/321,6).100= 4,5%

    

  Trả lời

Viết một bình luận