cho 3,36 lít khí H2 (ở đktc) tác dụng vừa đủ với 12 gam oxit của một kim loại hóa trị II. tìm cthh của oxit?

By Amaya

cho 3,36 lít khí H2 (ở đktc) tác dụng vừa đủ với 12 gam oxit của một kim loại hóa trị II. tìm cthh của oxit?
Viết một bình luận