Cho 31,2g hỗn hợp gồm bột Al và Al2O3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 13,44 lit H2 (đkc). Hỏi số mol NaOH đã dùng là bao nhiêu

By Harper

Cho 31,2g hỗn hợp gồm bột Al và Al2O3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 13,44 lit H2 (đkc). Hỏi số mol NaOH đã dùng là bao nhiêu
Viết một bình luận