Cho 4,48 lit khí CO2 (đktc) sục vào bình đựng 250 ml dung dịch KOH 2M. Tính nồng độ mol/lit của muối thu được sau phản ứng (biết rằng thể tích dung dị

Photo of author

By Katherine

Cho 4,48 lit khí CO2 (đktc) sục vào bình đựng 250 ml dung dịch KOH 2M. Tính nồng độ mol/lit của muối thu được sau phản ứng (biết rằng thể tích dung dịch không đổi)

0 bình luận về “Cho 4,48 lit khí CO2 (đktc) sục vào bình đựng 250 ml dung dịch KOH 2M. Tính nồng độ mol/lit của muối thu được sau phản ứng (biết rằng thể tích dung dị”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nCO2 = 4,48 / 22,4 = 0,2 mol

  nKOH = 0,25 . 2 = 0,5 mol

  Do KOH dư nên tạo muối trung hòa

  CO2 +2KOH -> K2CO3 + H2O

            0,2       0,4          0,2           

  CMK2CO3= 0,2/0,25 = 0,8 M

Viết một bình luận