cho 9,4g hỗn hợp X gồm kim loại A ở nhóm IA và kim loại B ở nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) .Cô cạn dung dị

By Elliana

cho 9,4g hỗn hợp X gồm kim loại A ở nhóm IA và kim loại B ở nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) .Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m(g) muối hòa tan. Tính m

0 bình luận về “cho 9,4g hỗn hợp X gồm kim loại A ở nhóm IA và kim loại B ở nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) .Cô cạn dung dị”

 1. Đáp án:

   m=30,7 gam

  Giải thích các bước giải:

   Gọi chung 2 kim loại là R hóa trị n

  R + nHCl –> RCln + n/2 H2

  Ta có: nH2=6,72/22,4=0,3 mol -> nHCl=2nH2=0,6 mol

  BTKL: mR +mHCL=mRCln + mH2

  -> mRCln=mR + mHCl-mH2=9,4+0,6.36,5-0,3.2=30,7 gam

  Trả lời

Viết một bình luận