Cho A(0;2), B(-3;2). Tìm tọa độ giao điểm M của AB với trục x’Ox

Photo of author

By Aubrey

Cho A(0;2), B(-3;2). Tìm tọa độ giao điểm M của AB với trục x’Ox

0 bình luận về “Cho A(0;2), B(-3;2). Tìm tọa độ giao điểm M của AB với trục x’Ox”

 1. Đáp án:

  AB không cắt trục xOx’.

  Giải thích các bước giải:

  Do \(A\left( {0;2} \right);\,\,B\left( { – 3;2} \right) \Rightarrow \) Phương trình AB là \(y = 2\).

  Đường thẳng AB song song với trục xOx’.

  Vậy AB không cắt trục xOx’.

Viết một bình luận