Cho A(0;2), B(-3;2). Tìm tọa độ giao điểm M của AB với trục x’Ox

By Aubrey

Cho A(0;2), B(-3;2). Tìm tọa độ giao điểm M của AB với trục x’Ox
Viết một bình luận