Cho ΔABC có Â = 90 độ, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của ∠B cắt AC tại D. Kéo dài ED cắt tia BA tại K. a) Chứng minh DA =

By Julia

Cho ΔABC có Â = 90 độ, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của ∠B cắt AC tại D. Kéo dài ED cắt tia BA tại K.
a) Chứng minh DA = DE
b) Chứng minh: ΔDKC là Δ cân
c) Cho BC = 10cm, AB = 6cm, hãy tính AC
Giúp vs m.n ơi ….>v<
Viết một bình luận