Cho ΔABC có M,N lần lượt là trung điểm của 2 cạnh AB,AC. a) Cm: BC=2MN b) Gọi K là điểm đối xứng của M qua N. Tứ giác BCKM là hình gì?Vì sao? c) Tứ gi

By Caroline

Cho ΔABC có M,N lần lượt là trung điểm của 2 cạnh AB,AC.
a) Cm: BC=2MN
b) Gọi K là điểm đối xứng của M qua N. Tứ giác BCKM là hình gì?Vì sao?
c) Tứ giác AKCM là hình gì? Vì sao?
d) Để tứ giác AKCM là hình chữ nhật thì ABC là tam giác gì?

0 bình luận về “Cho ΔABC có M,N lần lượt là trung điểm của 2 cạnh AB,AC. a) Cm: BC=2MN b) Gọi K là điểm đối xứng của M qua N. Tứ giác BCKM là hình gì?Vì sao? c) Tứ gi”

 1. Đáp án:

  a)Xét ΔABC 

  Ta có: 

  M là trđ AB(gt)
  N là trđ AC(gt)

  ⇒MN là đường trug bình ΔABC

  ⇒MN║BC;MN=$\frac{1}{2}$ BC

  ⇒BC=2MN

  b)Ta có:

  MN=1/2BC (cmt)

  Mà MN=1/2MK (N là trđ MK)

  ⇒MK=BC

  Xét tứ giác BMKC

  Ta có: MK=BC (cmt)

            MK║BC (MN║BC)

  ⇒BMKC là hbh

  c)Xét tứ giác AKCM 

  Ta có: N là trđ AC(gt)

            N là trđ MK (M,K đới xứng qua N)

  Mà AC và MK cắt nhau tại N

  ⇒AKCM là hbh

  d)Để tứ giác AKCM là hcn thì ΔABC vuôn tại B

  Ta có: BMCK là hbh

  Mak góc MBC=$90^{o}$ (ΔABC vuông tại B)

  ⇒BMCK là hcn

  #No_copy

  #Chuc_ban_hoc_tot

  #Hoidap247com

  ~Boo~

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  a. `Xét` `ΔABC`, có:
  `AM` `=` `MB` (gt)
  `AN` `=` `NC` (gt)
  `=>MN` là đường trung bình của `ΔABC`

  `=>MN=1/2BC`
  `=>BC=2MN`  (đpcm)

  b. Có:
  `MK=2MN`(gt)
  `BC=2MN`(gt)
  `=>MK=MN`
  mà `MK//MN`(gt)
  `=>Tứ giác BCKM là hình bình hành (đpcm)`

  c. Xét `ΔNMC` và `ΔNKA`, có:
  `^MNC=^KNA` (đối đỉnh)
  `NM=NK`
  `NA=NC`
  `=>ΔNMC=ΔNKA` (c.g.c)
  `=>^CMN=^AKN` (2 góc tương ứng)
  và `CM=AK` (2 cạnh tương ứng)
  mà `^CMN` so le trong với `^AKN`
  `=>AK//CM`
  `mà` `AK=CM(cmt)`
  `=>` Tứ giác `AKCM` là hình bình hành.

  d) Để tứ giác `AKCM` là hình chữ nhật thì `ABC` là tam giác đều

  Trả lời

Viết một bình luận