cho ΔABC nhon co H la truc tam . cmr HA+HB+HC < 2\3 AB+BC+CA

By Reagan

cho ΔABC nhon co H la truc tam . cmr
HA+HB+HC < 2\3 AB+BC+CA

0 bình luận về “cho ΔABC nhon co H la truc tam . cmr HA+HB+HC < 2\3 AB+BC+CA”

 1. Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Kẻ HD//AB,HE//ACAD=HE;AE=AH

  Theo BĐT trong tam giác :AH<AE+HE=AE+AD

  ΔHDC vuông tại H :HC<DC: HB<BEHA+HB+HC<AE+AD+BE+DC=AB+AC

  Chứng minh tương tự ta được:

  HA+HB+HC<AB+BC

  HA+HB+HC<AC+BC

   3(HA+HB+HC)<2(AB+AC+BC)

  HA + HB + HC <$\dfrac{2}{3}$  (AB+AC+BC)(ĐPCM)

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Từ trực tâm H kẻ HD//AB, HE//AC (E thuộc AB, D thuộc AC)

  HE//AC. Mà BH vuông góc với AC => BH vuông góc với HE (Quan hệ song song vuông góc)

  => HB<EB (Quan hệ đường xiên, đường vuông góc) (1)

  HE//AD, HD//AE => HE=AD, HD=AE (Tính chất đoạn chắn)

  Ta có: HA<AD+HD (BĐT tam giác). Thay HD=AE vào biểu thức bên: HA<AD+AE (2)

  Tương tự: HD//AB, CH vuông góc với AB => CH vuông góc với HD

  => HC<DC (Đường xiên, đường vuông góc) (3)

  Từ (1), (2) và (3) => HA+HB+HC<EB+AD+AE+DC => HA+HB+HC<(EB+AE)+(AD+DC)

                             => HA+HB+HC<AB+AC.  (4)

  Tương tự bạn giải ra: HA+HB+HC<AB+BC   (5) 

                                  HA+HB+HC<AC+BC   (6)

  Từ (4),(5) và (6) => 3(HA+HB+HC)<(AB+AC)+(AB+BC)+(AC+BC) (Cộng vế với vế)

                         => 3(HA+HB+HC)<2AB+2AC+2BC => 3(HA+HB+HC)<2(AB+AC+BC)

                          hay 2(AB+AC+BC)>3(HA+HB+HC) (đpcm) 

   

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận