Cho ΔABC vuông tại A , AB =9cm ; AC =12cm.Kẻ đường cao AH (H∈BC) a)Chứng minh :ΔABC~ΔHBA b)Tính: BC,AH,BH,HC c)Đường thẳng qua H và song song với AB c

Photo of author

By Lyla

Cho ΔABC vuông tại A , AB =9cm ; AC =12cm.Kẻ đường cao AH (H∈BC)
a)Chứng minh :ΔABC~ΔHBA
b)Tính: BC,AH,BH,HC
c)Đường thẳng qua H và song song với AB cắt AC tại K . Tính độ dài các đoạn thẳng HK
d)Gọi M là trung điểm BH , N là trung điểm AH . Chứng minh BAM=ACN

0 bình luận về “Cho ΔABC vuông tại A , AB =9cm ; AC =12cm.Kẻ đường cao AH (H∈BC) a)Chứng minh :ΔABC~ΔHBA b)Tính: BC,AH,BH,HC c)Đường thẳng qua H và song song với AB c”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)xét Δabc vàΔhba có

    góc b chung

    góc bac=góc bha

  nên Δabc≈Δhba(g.g)

  b)vì Δabc vuông tại a

  ⇒bc²=ab²+ac²

  ⇔bc²=6²+8²

  ⇔bc=10

  ah=ab.ac/bc=6.8/10=4.8

  vì Δahb vuông tại h

  ⇒ab²=ah²+bh²

  ⇔6²=4.8²+bh²

  ⇔bh²=6²-4,8²

  ⇔bh=3,6

    bc=bh+hc

  ⇔10=3,6+hc

  ⇔hc=10-3,6=6,4

  vậy bc=10cm

        ah=4,8cm

        bh=3,6cm

        hc=6,4cm

Viết một bình luận