cho ΔABC vuông tại A Gọi M là trung điểm BC Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD Chứng minh AM = 1/2 BC (không cần vẽ hình)

By Ariana

cho ΔABC vuông tại A
Gọi M là trung điểm BC
Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD
Chứng minh AM = 1/2 BC
(không cần vẽ hình)

0 bình luận về “cho ΔABC vuông tại A Gọi M là trung điểm BC Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD Chứng minh AM = 1/2 BC (không cần vẽ hình)”

 1. ta có

  BM=MC (gt)

  do đó AM là đường trung tuyến cảu ΔABC 

  mà góc A= 90 độ

  BC là cạnh huyền

  do đó AM=1/2 BC 

  ( có định lí là trong tam giác vuông đường trung tuyến bằng 1/2 cạnh huyền á )

  Trả lời

Viết một bình luận