Cho bảng gồm các ô vuông kích thường 5 x 100 (bảng gồm 5 hàng, 100 cột). Người ta tô màu x ô vuông đơn vị của bảng sao cho mỗi ô vuông đơn vị của bản

Photo of author

By Adalyn

Cho bảng gồm các ô vuông kích thường 5 x 100 (bảng gồm 5 hàng, 100 cột). Người ta tô màu
x ô vuông đơn vị của bảng sao cho mỗi ô vuông đơn vị của bảng có nhiều nhất 2 ô vuông kề với nó được tô màu (hai ô vuông được gọi là kề nhau nếu chung có một cạnh chung).
Tìm giá trị lớn nhất của
x.
Tự luận nha các bạn !!!!
Và mik cũng ko biết là lớp mấy lên các bạn giải hộ !!!!
Viết một bình luận