Cho Bari clorua tác dụng với Bạc Nitrat tạo thành Bari Nitra và Bạc clorua.Hãy viết phương trình chữ mô tả phản ứng trên. Giúp mk!Mk đang cần gấp.

By Harper

Cho Bari clorua tác dụng với Bạc Nitrat tạo thành Bari Nitra và Bạc clorua.Hãy viết phương trình chữ mô tả phản ứng trên.
Giúp mk!Mk đang cần gấp.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận