cho biết những người được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới , và danh nhân văn hóa dân tộc

Photo of author

By Anna

cho biết những người được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới , và danh nhân văn hóa dân tộc

0 bình luận về “cho biết những người được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới , và danh nhân văn hóa dân tộc”

  1. -Những người được công nhận là danh nhân văn hóa dân tộc :Lê Thánh Tông , Ngô Sĩ Liên,Lương Thế Vinh ,….

    – Những người được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới là :Chủ tịch Hồ Chí Minh , Nhà thơ Nguyễn Trãi , Nguyễn Du,Lê Nin 

Viết một bình luận