Cho biết nội dung của pháp luật thời lê sơ Nội dung nào thể hiện sự tiến bộ

By Valerie

Cho biết nội dung của pháp luật thời lê sơ
Nội dung nào thể hiện sự tiến bộ

0 bình luận về “Cho biết nội dung của pháp luật thời lê sơ Nội dung nào thể hiện sự tiến bộ”

 1. + Nội dung của pháp luật Lê sơ là:

  – Bảo vệ quyền lợi của Vua, Hoàng Tộc.

  – Bảo vệ quyền lợi của quan lại và giai cấp thống trị , địa chủ phong kiến.

  – bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế , giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

  – bảo vệ một số quyền của phụ nữ.

  nội dung thể sự tiến bộ là hai dấu gạch ngang cuối cùng nhé!!

  Trả lời
 2. * Nội dung của pháp luật thời lê sơ

  – Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc;

  – Bảo vệ quyền lợi của quan lại và giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến.

  – Bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc

  – Bảo vệ một số quyền của phụ nữ.

  * Nội dung  thể hiện sự tiến bộ

  – Bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc

  – Bảo vệ một số quyền của phụ nữ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm