cho biết tên các hình chiếu vuông góc va hướng chiếu của chúng

Photo of author

By Ximena

cho biết tên các hình chiếu vuông góc va hướng chiếu của chúng

0 bình luận về “cho biết tên các hình chiếu vuông góc va hướng chiếu của chúng”

 1. -Hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu

  -Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới .

  Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống.

  Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang.

  Chúc bn học tốt

 2. Các loại hình chiếu vuông góc:
  – Hình chiếu đứng.
  Hướng chiếu: nhìn từ mặt trước của mặt phẳng
  – Hình chiếu cạnh.

  Hướng chiếu:nhìn từ bên trái hoặc bên phải vật thể
  – Hình chiếu bằng.

  Hướng chiếu:nhìn từ trên xuống vật thể

  ~Chúc bạn học tốt nha^^~

Viết một bình luận