Cho biểu thức A = 17 + ( x – y) – ( 10 – y – x) a) Rút gọn biểu thức A Các bạn giúp mình với. Mình đang cần gấp. Cảm ơn các bạn nhiều

By Piper

Cho biểu thức A = 17 + ( x – y) – ( 10 – y – x) a) Rút gọn biểu thức A
Các bạn giúp mình với. Mình đang cần gấp. Cảm ơn các bạn nhiều

0 bình luận về “Cho biểu thức A = 17 + ( x – y) – ( 10 – y – x) a) Rút gọn biểu thức A Các bạn giúp mình với. Mình đang cần gấp. Cảm ơn các bạn nhiều”

 1. `A = 17 + ( x – y ) – ( 10 – y – x ) `

  `a ) `

  `A = 17 + x – y – 10 + y + x`

  `A = ( 17 – 10 ) + ( x + x ) + ( – y + y )`

  `A = 7 + 2x`

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm