Cho dãy số:1,1;2,2;3,3;…….. ;253;254,1. Số 71,5 đứng thứ bao nhiêu trong dãy số đã cho? Giải giúp mich bh đi

Photo of author

By Cora

Cho dãy số:1,1;2,2;3,3;…….. ;253;254,1. Số 71,5 đứng thứ bao nhiêu trong dãy số đã cho?
Giải giúp mich bh đi
Viết một bình luận