Cho đg tròn (O) đg kính AC ,lấy điểm B thuộc (O) sao cho số đo cung BC=60 độ .Qua B kẻ dây BD vuông góc với AC ,qua D kẻ DF //AC (F thuộc (O)) .Tính s

Photo of author

By Madeline

Cho đg tròn (O) đg kính AC ,lấy điểm B thuộc (O) sao cho số đo cung BC=60 độ .Qua B kẻ dây BD vuông góc với AC ,qua D kẻ DF //AC (F thuộc (O)) .Tính số đo cung nhỏ DF
Viết một bình luận