Cho đg tròn (O) ,hai dây AC và BD cắt nhau tại S sao cho ASB=50 độ ,sđAB=80 độ ,số đo cung CD bằng bao nhiêu

Photo of author

By Amaya

Cho đg tròn (O) ,hai dây AC và BD cắt nhau tại S sao cho ASB=50 độ ,sđAB=80 độ ,số đo cung CD bằng bao nhiêu
Viết một bình luận