Cho đường thẳng xy và điểm O nằm trên đường thẳng đó . Trên tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 4cm . Trên tia Oy lấy điểm G sao cho EG = 8cm a) Trong 3 đ

Photo of author

By Liliana

Cho đường thẳng xy và điểm O nằm trên đường thẳng đó . Trên tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 4cm . Trên tia Oy lấy điểm G sao cho EG = 8cm
a) Trong 3 điểm O, E G thì điểm nào nằm giữa hai điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?
b) Tính độ dài đoạn thẳng OG
C) Hỏi điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng EG không ? Vì sao ?

0 bình luận về “Cho đường thẳng xy và điểm O nằm trên đường thẳng đó . Trên tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 4cm . Trên tia Oy lấy điểm G sao cho EG = 8cm a) Trong 3 đ”

 1. Đáp án: nãy e có hỏi rồi nên a tl lại thuii nhá

  `a)`

  Ta có : `OE = 4cm, EG = 8cm`

  `⇒ O` nằm giữa `G` và `E` (vì `OE < EG`)

  `b)`

  Vì `O` nằm giữa `G` và `E`

  `⇒ OE + OG = EG`

  `⇒ 4 + OG = 8`

  `⇒ OG = 8 – 4`

  `⇒ OG = 4cm`

  `c)`

  Ta có : `OE = 4cm, OG = 4cm`

  `⇒ O` là trung điểm của `EG` (vì `OE = OG = 4cm`)

   

 2. Đáp án:

  a) `O` năm giữa `E` và `G`

  Vì `OE < EG ; 4cm<8cm`

  b) Vì `O` năm giữa `E` và `G`

  `=> EG = OE + OG`

  `=> 8 = 4 + OG`

  `=> OG = 8 – 4 = 4(cm)`

  `<=> OG = 4(cm)`

  c) `O` là trung điểm của `EG` 

  Vì `OE = EG = 4cm`

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận