cho đường tròn o và dây cung cd biết khoảng cách từ tâm tới dây bằng 4cm dây CD =6cm khi đó bán kính đường tròn bằng ? ##giúp mình với !!!

Photo of author

By Audrey

cho đường tròn o và dây cung cd biết khoảng cách từ tâm tới dây bằng 4cm dây CD =6cm khi đó bán kính đường tròn bằng ?
##giúp mình với !!!
Viết một bình luận