Cho em hỏi là về pt cos2x = cos 4x Mình làm pt trên theo cách trong sách thì lại ra kq là kpi và kp/3 (1) Còn khi chuyển cos2x sang là cos 4x – cos 2x

Photo of author

By Nevaeh

Cho em hỏi là về pt cos2x = cos 4x
Mình làm pt trên theo cách trong sách thì lại ra kq là kpi và kp/3 (1)
Còn khi chuyển cos2x sang là cos 4x – cos 2x = 0 <=> 2coss^2 2x – cos 2x – 1 = 0 thì lại ra kq là kpi và ±pi/3 + kpi
Phương pháp đúng mà kết quả khá lạ. giải thích giúp em với, chỗ (1) làm theo cách trong sách có đúng k vậy ạ?
Viết một bình luận