Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B, trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho OA = OC, OB = OD. Gọi I là giao điểm của hai đoạn t

By Eloise

Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B, trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho OA = OC, OB = OD. Gọi I là giao điểm của hai đoạn thẳng AD và BC. Chứng minh rằng :
a, Tam giác OBD = tam giác OAC
b,AI=IB
C,Tia OI là tia phân giác của góc xOy

0 bình luận về “Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B, trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho OA = OC, OB = OD. Gọi I là giao điểm của hai đoạn t”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)Xét ΔOAD và ΔOBC

  Có OA=OB ( GT )

  Ô góc chung

  OD=OC( GT )

  Vậy ΔOAD = ΔOBC ( c . g .c )

  b)Xét ΔAIC và ΔBID

  Có ^D = ^C ( GT )

  ^ I1= ^I2 ( đối đỉnh )

  ^A = ^B ( GT )

  Vậy ΔAIC và ΔBID ( g . g . g)

  c) Xét ΔOID = ΔOIC

  Có OI cạnh chung

  ^D=^C ( GT )

  OD=OC ( GT )

  Vậy ΔOID = ΔOIC ( c . g . c )

  Mà ΔOID = ΔOIC = 1212COD = 1212xOy

  Vậy OI là tia phân giác của góc xOy

  d) Ta có ^CIO + ^OID = 1800 ( Kề bù )

  => ^CIO = ^OID = 1800 : 2 = 900

  Vậy OI vuông góc với CD

  Trả lời

Viết một bình luận