Cho hai hình vuông ABCD và MNPQ như trong hình vẽ. Biết BD = 12 cm. Hãy tính diện tích phần gạch chéo.

By Mary

Cho hai hình vuông ABCD và MNPQ như trong hình vẽ. Biết BD = 12 cm. Hãy tính diện tích phần gạch chéo.

0 bình luận về “Cho hai hình vuông ABCD và MNPQ như trong hình vẽ. Biết BD = 12 cm. Hãy tính diện tích phần gạch chéo.”

 1.           Đáp án:

                                                           20,52 cm2

          Giải thích các bước giải:

                                                 Diện tích tam giác ABD là:

                                                      (12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)

                                               Diện tích hình vuông ABCD là:

                                                      36 x 2 = 72 (cm2)

                                            Diện tích hình vuông AEOK là:

                                                          72 : 4 = 18 (cm2)

                                                   Do đó: OE x OK = 18 (cm2)

                                                              r x r = 18 (cm2)

                                                       Diện tích hình tròn tâm O là:

                                                        18 x 3,14 = 56,92 (cm2)

                                    Diện tích tam giác MON = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)

                                                   Diện tích hình vuông MNPQ là:

                                                                    9 x 4 = 36 (cm2)

                                                         Vậy diện tích phần gạch chéo là:

                                                                  56,52 – 36 = 20,52 (cm2)

               Của chủ ạc đây nhó :33

                          Nhớ cho xin cảm ơn và 5 sao đó ko kẻo mình dỗi nhá :<

                                                                            cre: Ngoc_dz :>

                                                                                   D I E D ^^

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

  20,52 (cm²)

  Giải thích các bước giải:                                

  Diện tích hình vuông là :

  ( 12 x 12 ) : 2 = 72 ( cm² )

  Gọi bán kính hình tròn là r thì cạnh hv ABCD là 2 x r

  S ABCD = 2 x r x2 x r = 4 x r x r = 72 = > r x r = 18

  => S Tròn = r x r x 3,14 = 18 x 3,14 = 56,52 cm²

  Nhận xét : S MON = r x r : 2 => S MON = 18 : 2 = 9 cm²

  Mà S MNPQ = 4 x S MON = 4 x 9 = 36 cm²

  Vậy S tô đậm = S Tròn – S MNPQ = 56,52 = 36 = 20,52 cm²

   

  Trả lời

Viết một bình luận