cho hai số thập phân là 63,4 và 20,8 . hãy tìm số x sao cho khi thêm x vào cả hai số thì đc hai số mới có tỉ số là 3

By Rose

cho hai số thập phân là 63,4 và 20,8 . hãy tìm số x sao cho khi thêm x vào cả hai số thì đc hai số mới có tỉ số là 3

0 bình luận về “cho hai số thập phân là 63,4 và 20,8 . hãy tìm số x sao cho khi thêm x vào cả hai số thì đc hai số mới có tỉ số là 3”

 1. – Hiệu `2` số là :

        `63,4-20,8=42,6`

  – Khi cùng thêm số `x` vào cả `2` số thì hiệu của `2` số không thay đổi và bằng `42,6`. Khi đó ta được `2` số mới có tỉ số bằng `3` nên :

  Ta coi số bé là `1` phần thì số lớn là `3` phần như vậy

  – Hiệu số phần bằng nhau là :

          `3-1=2` (phần)

  – Số lớn là :

           `42,6:2xx3=63,9`

  – Số `x` là :

            `63,9-63,4=0,5`

                   Đáp số : `x=0,5`

  Trả lời
 2. Bài giải:

  Hiệu của hai số thập phân đó là :

  63,4 – 20,8 = 42,6

  Ta có sơ đồ :

  Số bé :  I—–I        

               I       I     42,6

  Số lớn : I—–I—–I—–I

  Hiệu số phần bằng nhau là :

  3 – 1 = 2 ( phần )

  Số bé là :

  42,6 : 2 × 1 = 21,3

  Số x là :

  21,3 – 20,8 = 0,5

  Đáp số : 0,5

  Trả lời

Viết một bình luận