Cho hàm số y=(-x)2 +1 a) tính y (2) y (1)y(0) y (1) y (2) b) vẽ đồ thị hàm số y =(-x)2 +1

By Piper

Cho hàm số y=(-x)2 +1
a) tính y (2) y (1)y(0) y (1) y (2)
b) vẽ đồ thị hàm số y =(-x)2 +1
Viết một bình luận