Cho hàm số y=(2m+2)x+m-1. Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi giá trị của m Giúp em với ạ. Em cảm ơnn

Photo of author

By Kaylee

Cho hàm số y=(2m+2)x+m-1. Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi giá trị của m
Giúp em với ạ. Em cảm ơnn
Viết một bình luận