Cho hh khí gồm o2, co2, n2 có tỉ khối so với h2 là 17,6. Tính phần trăm về thể tích các khí có trong hh biết số mol của co2 bằng n2.

Photo of author

By Allison

Cho hh khí gồm o2, co2, n2 có tỉ khối so với h2 là 17,6. Tính phần trăm về thể tích các khí có trong hh biết số mol của co2 bằng n2.

0 bình luận về “Cho hh khí gồm o2, co2, n2 có tỉ khối so với h2 là 17,6. Tính phần trăm về thể tích các khí có trong hh biết số mol của co2 bằng n2.”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $n_{O_2} = a(mol) ; n_{CO_2} = n_{N_2} = b(mol)$

  Coi $n_{khí} = 1(mol)$
  $⇒ n_{khí} = n_{CO_2} + n_{N_2} + n_{O_2}$

  $⇒ a + 2b = 1(1)$

  có : $M_{khí} = 17,6.2 = 35,2(g/mol)$

  $⇒ m_{khí} = m_{CO_2} + m_{N_2} + m_{O_2}$

  $⇔ 44b + 28b + 32a = 35,2.1$
  $⇔ 32a + 72b = 35,2(2)$
  Từ (1) và (2) suy ra $a = 0,2 ; b = 0,4$
  Vậy :

  $\%V_{O_2} = \frac{0,2}{1}.100\% = 20\%$
  $\%V_{N_2} = \%V_{CO_2} = \frac{0,4}{1}.100\% = 40\%$

   

Viết một bình luận