Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA = $a\sqrt{3}$ , SA ⊥ (ABCD) . Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng A:30 B:60 C:45

Photo of author

By Alice

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA = $a\sqrt{3}$ , SA ⊥ (ABCD) . Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng
A:30
B:60
C:45
D:90
Viết một bình luận