cho hình chóp S.ABCD là hình chữ nhật , SA vuông góc với mặt phẳng đáy .Mặt phẳng (ABCD) vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây

Photo of author

By Aubrey

cho hình chóp S.ABCD là hình chữ nhật , SA vuông góc với mặt phẳng đáy .Mặt phẳng (ABCD) vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây
Leave a Comment