Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 30 m và chiều rộng 12,5 m.Biết m là chung điểm của AB ,N là điểm trên cạch của CD sao cho CN =1/3 CD và P là trung

Photo of author

By Reagan

Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 30 m và chiều rộng 12,5 m.Biết m là chung điểm của AB ,N là điểm trên cạch của CD sao cho CN =1/3 CD và P là trung điểm của AD (hình vẽ ) .Tích diện tích hình tam giác MNP.
Viết một bình luận