cho hình vuông abcd, điểm m trên bc, am cắt dc tại i. ak vuông góc với ai, k thuộc đường thẳng cd. chứng minh: tam giác akm cân. 1/ad^2=1/am^2+1/ai^2

Photo of author

By Rose

cho hình vuông abcd, điểm m trên bc, am cắt dc tại i. ak vuông góc với ai, k thuộc đường thẳng cd. chứng minh: tam giác akm cân. 1/ad^2=1/am^2+1/ai^2
Viết một bình luận