cho hỏi : một chiếc xe chuyển động với vận tốc 10m/s . 1 người chuyển động trên xe và ngược chiều với xe với vận tốc 1m/s hỏi vân tốc người đấy so với

By Jasmine

cho hỏi : một chiếc xe chuyển động với vận tốc 10m/s . 1 người chuyển động trên xe và ngược chiều với xe với vận tốc 1m/s hỏi vân tốc người đấy so với mạt đường

0 bình luận về “cho hỏi : một chiếc xe chuyển động với vận tốc 10m/s . 1 người chuyển động trên xe và ngược chiều với xe với vận tốc 1m/s hỏi vân tốc người đấy so với”

 1. (1) Người

  (2) Xe

  (3) Mặt đường

  Ta có:

  + Vận tốc của người so với xe: \({v_{12}} = 1m/s\)

  + Vận tốc của xe so với mặt đường: \({v_{23}} = 10m/s\)

  + Vận tốc của người so với mặt đường: \({v_{13}} = ?\)

  Ta có: \(\overrightarrow {{v_{13}}} = \overrightarrow {{v_{12}}} + \overrightarrow {{v_{23}}} \)

  Lại có: \(\overrightarrow {{v_{12}}} \uparrow \downarrow \overrightarrow {{v_{23}}} \) \( \Rightarrow {v_{13}} = \left| {{v_{12}} – {v_{23}}} \right| = 10 – 1 = 9m/s\)

  Trả lời

Viết một bình luận