Câu 5 : (1 điểm ) S = 1+ 2+ 22 + 23 + …+210

By Lyla

Câu 5 : (1 điểm )
S = 1+ 2+ 22 + 23 + …+210

0 bình luận về “Câu 5 : (1 điểm ) S = 1+ 2+ 22 + 23 + …+210”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $S=1+2+2^{2}+2^{3}+…+2^{10}$

  $⇒2A=2+2^{2}+2^{3}+…+2^{11}$

  $⇒2A-A=(2+2^{2}+2^{3}+…+2^{11})-(1+2+2^{2}+2^{3}+…+2^{10})$

  $⇒A=2^{11}-1$

  Trả lời

Viết một bình luận