cho hỗn hợp 2 kim loại Cu,Mg có khối lượng 8,8 gam vào dd HCl dư người ta thu được 2240 ml khí (đktc) a viết pthh b tính khối lượng chất còn lại sau p

Photo of author

By Quinn

cho hỗn hợp 2 kim loại Cu,Mg có khối lượng 8,8 gam vào dd HCl dư người ta thu được 2240 ml khí (đktc)
a viết pthh
b tính khối lượng chất còn lại sau phản ứng
c tính thể tích dd HCl 19,87%(D=1,047g/ml) để tác dụng với kim loại trên
nhờ anh chị giúp giùm e ạ
Leave a Comment