Cho hỗn hợp gồm Fe và FeO vào dd HCl¬¬ dư, sau phản ứng thấy có 2,24 lít khí (đktc) thoát ra, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 38,1 gam muối kha

By Serenity

Cho hỗn hợp gồm Fe và FeO vào dd HCl¬¬ dư, sau phản ứng thấy có 2,24 lít khí (đktc) thoát ra, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 38,1 gam muối khan. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

0 bình luận về “Cho hỗn hợp gồm Fe và FeO vào dd HCl¬¬ dư, sau phản ứng thấy có 2,24 lít khí (đktc) thoát ra, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 38,1 gam muối kha”

 1. Đáp án:

   mFe=5,6 gam; mFeO=14,4 gam

  Giải thích các bước giải:

   Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2

  FeO + 2HCl —> FeCl2 + H2O

  Ta có: nH2=nFe=2,24/22,4=0,1 mol

  Muối thu được là FeCl2 

  -> nFeCl2=38,1/(56+35,5.2)=0,3 mol

  Ta có: nFeCl2=nFe+nFeO -> nFeO=0,2 mol

  -> mFe=0,1.56=5,6 gam; mFeO=0,2(56+16)=14,4 gam

  Trả lời

Viết một bình luận